Wiadomości SGGW

Informacje dla doktorantów | Informacje dla studentów | Informacje różne | Wykłady, prelekcje | Wystawy | Zaproszenia

Dostępna jest również zbiorcza lista wszystkich wiadomości posortowanych chronologicznie.

Informacje Rektora

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Plan audytu na rok 2017,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-01-05, 12:00:47

Zamówienia Publiczne

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Plan usług i inwestycji informatycznych na 2017 rok,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-12-15, 10:34:01

Kwestura

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Zmiany zasad obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-12-29, 09:32:48

Programy Europejskie

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Zarządzenia Rektora - zasady postępowania przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych,
opublikowana przez: administrator,
data: 2015-11-25, 14:29:00

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Zarządzenie JM Rektora nr 113 z dnia 11 października 2016.,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-10-12, 09:10:33

EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumenentacją

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: EZD – DOSTĘP DO SYSTEMU,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-12-23, 11:24:05

BHP

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Społeczna Inspekcja Pracy,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-09-07, 15:24:18

Biblioteka Główna

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Zakup bazy Science Citation Index EXpanded,
opublikowana przez: administrator,
data: 2007-10-15, 12:26:18

Centrum Informatyczne

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Plan usług i inwestycji informatycznych na 2017 rok,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-12-15, 10:34:01

EZD - Aktualności

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: EZD – DOSTĘP DO SYSTEMU,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-12-23, 11:24:05

EZD - Instrukcje

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: FILMY INSTRUKTAŻOWE,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-12-23, 13:32:17

EZD - Procedury / Dokumenty Wewnętrzne

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: PROCEDURY / DOKUMENTY WEWNĘTRZNE,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-12-23, 14:34:50

EZD - Szkolenia

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Szkolenia w dniach 21-31 stycznia 2017,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-01-20, 02:19:37

Informacje dla doktorantów

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: zmiana opłat za parking podziemny - nowy cennik od 1.05.2015 r.,
opublikowana przez: administrator,
data: 2015-03-18, 14:28:37

Informacje dla studentów

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: zmiana opłat za parking podziemny - nowy cennik od 1.05.2015 r.,
opublikowana przez: administrator,
data: 2015-03-18, 14:28:37

Informacje różne

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: zmiana opłat za parking podziemny - nowy cennik od 1.05.2015 r.,
opublikowana przez: administrator,
data: 2015-03-18, 14:28:37

Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Daty posiedzenia Zarządu KZPP,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-01-09, 11:37:56

Oferty pracy

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Sam referent / starszy technik – Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-01-23, 11:17:05

Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Zmiany zasad obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-12-29, 09:32:48

Sprzęt do przekazania

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Telefon AMACOM AMC-20 (czarny) 18 szt.,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-11-29, 18:03:46

Warsztaty

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Bezpłatne szkolenia z programu AutoCAD 2015,
opublikowana przez: administrator,
data: 2015-08-21, 14:37:59

Wnioski i formularze

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Plan usług i inwestycji informatycznych na 2017 rok,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-12-15, 10:34:01

Wykłady, prelekcje

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Zapraszamy na wykłady Wszechnicy Żywieniowej,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-10-13, 08:45:22

Zaproszenia

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Wypoczynek w Kirach dla emerytowanych pracowników SGGW oraz osób towarzyszących,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-01-19, 07:42:25

ZNP

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Wycieczka do Szwecji,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-01-16, 14:17:43