Wiadomości SGGW

Informacje dla doktorantów | Informacje dla studentów | Informacje różne | Wykłady, prelekcje | Wystawy | Zaproszenia

Dostępna jest również zbiorcza lista wszystkich wiadomości posortowanych chronologicznie.

Informacje Rektora

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-07-07, 11:57:41

Zamówienia Publiczne

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek administracji SGGW - zbieranie wniosków wrzesień,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-09-21, 11:41:24

Kwestura

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Dotyczy: PIT 11,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-02-08, 10:43:02

Programy Europejskie

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Zarządzenia Rektora - zasady postępowania przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych,
opublikowana przez: administrator,
data: 2015-11-25, 14:29:00

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Inkubator Innowacyjności plus,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-09-16, 05:45:11

BHP

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Społeczna Inspekcja Pracy,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-09-07, 15:24:18

Biblioteka Główna

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Zakup bazy Science Citation Index EXpanded,
opublikowana przez: administrator,
data: 2007-10-15, 12:26:18

Centrum Informatyczne

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek administracji SGGW - zbieranie wniosków wrzesień,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-09-21, 11:41:24

Informacje dla doktorantów

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 20 kwietnia 2016 r. -Mniej soli - korzystnie dla zdrowia,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-04-12, 09:12:13

Informacje dla studentów

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 20 kwietnia 2016 r. -Mniej soli - korzystnie dla zdrowia,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-04-12, 09:12:13

Informacje różne

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Zadbaj o swoje zdrowie - wczasy odchudzająco – kondycyjne w Kirach,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-07-12, 15:28:45

Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Informacja z regulaminu KZP o częściowym wycofaniu wkładów,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-09-14, 09:37:39

Oferty pracy

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Adiunkt - naukowo-dydaktyczny - nauki ekonomiczne,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-09-29, 07:44:55

Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Dotyczy: PIT 11,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-02-08, 10:43:02

Sprzęt do przekazania

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Meble,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-09-20, 09:44:06

Warsztaty

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Zaproszenie Wszechnicy Żywieniowej 16 marca 2016 r-Akryloamid w żywności - czy jest się czego obawiać? ,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-03-10, 18:28:41

Wnioski i formularze

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Podania o przydział miejsca w D.A. i D.S. dla pracowników i doktorantów,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-05-25, 14:04:24

Wykłady, prelekcje

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 20 kwietnia 2016 r. -Mniej soli - korzystnie dla zdrowia,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-04-12, 09:12:13

Zaproszenia

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Zadbaj o swoje zdrowie - wczasy odchudzająco – kondycyjne w Kirach,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-07-12, 15:28:45

ZNP

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Teatr Powszechny: Oskar i Ruth,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-09-27, 12:16:08