Wiadomości SGGW

Informacje dla doktorantów | Informacje dla studentów | Informacje różne | Wykłady, prelekcje | Wystawy | Zaproszenia

Dostępna jest również zbiorcza lista wszystkich wiadomości posortowanych chronologicznie.

Informacje Rektora

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Plan audytu na rok 2017,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-01-05, 12:00:47

Zamówienia Publiczne

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującą od dnia 28VII2016,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-03-07, 10:40:27

Kwestura

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Dotyczy: PIT 11,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-02-01, 13:08:20

Programy Europejskie

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Zarządzenia Rektora - zasady postępowania przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych,
opublikowana przez: administrator,
data: 2015-11-25, 14:29:00

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych SGGW,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-03-09, 15:23:25

EZD - Elektroniczne Zarządzanie Dokumenentacją

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: FILMY INSTRUKTAŻOWE,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-12-23, 13:32:17

BHP

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Społeczna Inspekcja Pracy,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-09-07, 15:24:18

Biblioteka Główna

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Zakup bazy Science Citation Index EXpanded,
opublikowana przez: administrator,
data: 2007-10-15, 12:26:18

Centrum Informatyczne

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Plan audytu na rok 2017,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-01-05, 12:00:47

EZD - Aktualności

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Nowe konto w EZD,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-03-04, 09:43:54

EZD - Instrukcje

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: FILMY INSTRUKTAŻOWE,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-12-23, 13:32:17

EZD - Procedury / Dokumenty Wewnętrzne

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: PROCEDURY / DOKUMENTY WEWNĘTRZNE,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-12-23, 14:34:50

EZD - Szkolenia

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ Z SYSTEMU EZD,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-03-09, 13:50:50

Informacje dla doktorantów

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: zmiana opłat za parking podziemny - nowy cennik od 1.05.2015 r.,
opublikowana przez: administrator,
data: 2015-03-18, 14:28:37

Informacje dla studentów

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: zmiana opłat za parking podziemny - nowy cennik od 1.05.2015 r.,
opublikowana przez: administrator,
data: 2015-03-18, 14:28:37

Informacje różne

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: zmiana opłat za parking podziemny - nowy cennik od 1.05.2015 r.,
opublikowana przez: administrator,
data: 2015-03-18, 14:28:37

Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Informacja o dyżurach członków Zarządu KZPP i posiedzeniach Zarządu,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-02-15, 08:39:25

Oferty pracy

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Asystent naukowo-dydaktyczny - technologia żywności i żywienia,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-03-29, 15:05:53

Płace, stypendia, sprawy osobowe i socjalne

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Wypoczynek w Kirach dla emerytowanych pracowników SGGW oraz osób towarzyszących,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-01-19, 07:42:25

Sprzęt do przekazania

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Skaner,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-02-10, 16:01:41

Ubezpieczenie majątku i OC

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Ubezpieczenie - dokumenty do pobrania,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-02-23, 13:22:52

Warsztaty

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Bezpłatne szkolenia z programu AutoCAD 2015,
opublikowana przez: administrator,
data: 2015-08-21, 14:37:59

Wnioski i formularze

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Regulamin przydziału miejsc z puli RKM,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-01-31, 08:26:21

Wykłady, prelekcje

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Zapraszamy na wykłady Wszechnicy Żywieniowej,
opublikowana przez: administrator,
data: 2016-10-13, 08:45:22

Zaproszenia

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Wypoczynek w Kirach dla emerytowanych pracowników SGGW oraz osób towarzyszących,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-01-19, 07:42:25

ZNP

Najnowsza wiadomość w tej kategorii: Wycieczka do Szwecji,
opublikowana przez: administrator,
data: 2017-01-16, 14:17:43